Sønderho Strandsø

Et genskabt naturområde på Fanø

Naturprojektet »Sønderho Strandsø« blev til virkelighed i 2015. Dermed blev et godt levested for Fanøs fugle, dyr og planter genskabt.

Området var oprindeligt en del af et større system af klitsøer, men blev udgravet som dambrug med opdræt af havørreder i 1957. Dambruget lukkede ned allerede efter tre år og groede efterhånden til i buske og tagrør. Nu har Fanø Kommune genskabt vådområdet med en oprensning af lavningen og ved at lukke en drængrøft, som har ledt vandet ud gennem klitten. Først skulle buske og træer, der havde indtaget området, dog fjernes.

Et nyt skjul ved søen giver mulighed for at opleve fuglene meget tæt på. En udstilling i skjulet fortæller om dammenes historie og det særlige fugleliv i området. Utallige fugleflokke trækker enten forbi eller raster på Fanø, hvilket skyldes øens beliggenhed ved Nordsø- en og i Vadehavet. Med lidt held kan man se rørdrummer, rørhøge og skægmejser, som yngler i den tætte rørskov omkring søen.

Ræve, løse hunde og uhensigtsmæssig menneskelig færdsel har gjort det svært for mange kystfugle at yngle i Danmark. Ved at oprette rævesikre yngleøer og ved at vi mennesker holder lidt afstand, sikres den fornødne fred til ynglefuglene ved strandsøen. En række sjældne og truede arter forventes at etablere sig omkring søen. Områdets specielle naturværdier skal i fremtiden sikres ved hjælp af naturpleje. Det er planen, at afgræsning med køer eller får skal skabe en lysåben naturtype til gavn for insekter og planter, der er afhængige af rigeligt sollys og dermed trues af tilgroning. Helt unikt er der »lommer« af opskyllede muslingeskaller, hvor orkideer og andre sjældenheder udnytter kalkindholdet. Her benyttes høslet med le som en nænsom metode til at bevare den smukke blomstereng.

Sønderho Strandsø skal være en attraktion, som kan bidrage til turismeudviklingen på Fanø på en bæredygtig måde. Respekter færdselsanvisningerne på stedet og husk, at hunde skal holdes i snor året rundt.

Sønderho Strandsø
Sønderho Strandsø
© Thorsten Bosse
Sønderho Strandsø
Sønderho Strandsø
© Thorsten Bosse
Sønderho Strandsø
Sønderho Strandsø
© Thorsten Bosse
Sønderho Strandsø
Sønderho Strandsø
© Thorsten Bosse
Hvis du allerede har været der, kan du bedømme din oplevelse!
Bedømmelse
0

Meddelelse om databeskyttelse

Dette websted bruger eksterne komponenter, som kan bruges til at indsamle data om din adfærd. Oplysninger om databeskyttelse

Nødvendige cookies er altid indlæst