Kulturen og kulturhistorien er højt prioriteret på Fanø

Fra sandbanke til glanstid

 

Fanø har en meget spændende historie og mange traditioner. Øens historie og traditionerne bliver stadig meget højt prioriteret og bliver holdt i hævd på Fanø, da det betyder meget for øens befolkning.

En vigtig del af Fanøs historie er skibsbyggeri og søfarten med sejlskibene i 1700 og 1800 tallet. 

Øens indbyggere havde indtil 1741 fiskeri som hovederhverv, men frem mod det 18. århunderede blev øen i stedet præget af vækst med tiltagende skibsbyggeri og en hastigt voksende handelsflåde.

I 1890 kulminerede indbyggertallet med 3.529 personer. I 2018 er indbyggertallet på Fanø ca. 3.400.

Fanø var også det første kursted med badehoteller i Danmark.

Under den 2.Verdenskrig var Fanø en meget vigtig del af "Atlantvolden", hvilket de mange bunkere fra krigen viser.Øen har en meget afvekslende historie. I starten var Fanø en sandbanke i Vesterhavet, som i lang tid var ubeboet. Fanø har fra de ældste tider været krongods og optræder i 1231 i Kong Valdemars Jordebog.
I året 1741 købte øens befolkning af kongen på en auktion i Ribe Fanø fri. For 6.000 rigsdaler fik øens indbyggere jagt- og strandretten.

I det 19. århundrede oplevede øen en markant udvikling af skibsfart.  I året 1870 havde Fanø den 2.største handelsflåde i Danmark; kun flåden i København var større. Fra denne tid finder man stadig i Nordby og Sønderhol talrige flotte og velbevarede Fanøhuse og kaptajnsvillaer. Med den tiltagende tilsanding af havnen i Sønderho og anlægget af Esbjerg og Esbjerg Havn sluttede denne epoke.

Under den tyske besættelse af Danmark under den 2.Verdenskrig var Fanø en del af „Atlantvolden“.  Fra denne periode stammer talrige bunkere og andre militære anlæg fra den tyske værnemagt på Fanø.
Efter krigens afslutning blev nogle bunkere og militæranlæg bortsprængt, men enkelte blev dog længe efter krigens afslutning benyttet af det danske forsvar. En interessegruppe på Fanø har sørget for, at enkelte bunkere og militæranlæg på Fanø er åben for offentligheden. Nord for Nordby for enden af vejen Vesternasen findes der flere tilgængelige bunkere. Bunkere på øens sydlige del er ligeledes et populært udflugtsmål for turister.

Fanø var med sine kirkesogne Nordby Sogn og Sønderho Sogn en del af  Skast Herred i det tidligere Ribe Amt. Siden 1970 var Fanø Kommune en selvstændig kommune i daværende Ribe Amt. Ved en folkeafstemning på øen i 2005 i forbindelse med den nye kommunalreform i Danmark, besluttede befolkningen, at Fanø Kommune ikke skulle blive en del af den nye Esbjerg Kommune (med de tidligere selvstændige kommuner Esbjerg,  Bramming og Ribe). Ca. 2/3 af befolkningen stemte ved folkeafstemningen for, at Fanø Kommune fortsat skulle forblive en selvstændig kommune.

Fanø er efter Læsø den næstmindste kommune i Danmark (disse 2 og de andre ø-kommuner Ærø og Samsø er de eneste kommuner i Danmark med under 10.000 indbyggere).

Udflugts- og aktivitetstips

Tips og ideer

Link tips

Galleri

Meddelelse om databeskyttelse

Dette websted bruger eksterne komponenter, som kan bruges til at indsamle data om din adfærd. Oplysninger om databeskyttelse

Nødvendige cookies er altid indlæst